Trots op samenwerking met ShowYourSkills

Trots op samenwerking met ShowYourSkills

Trots op samenwerking met ShowYourSkills

Het tijdperk van de digitalisering

Te veel kinderen zijn heden ten dage te dik of lijden zelfs aan obesitas. Overgewicht weerhoudt kinderen van bewegen wat weer kan leiden tot nog meer kilo’s met buitensluiting door leeftijdsgenoten tot gevolg. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat ongeveer de helft van de kinderen van 4 tot 12 jaar te weinig beweegt. Hun motorische vaardigheden gaan achteruit en het overgewicht bij kinderen neemt toe. Enkele oorzaken daarvan zijn de digitalisering, de verstedelijking en de te weinig veilige speelplekken. Ook 12 tot 16-jarigen bewegen en sporten te weinig. Uit onderzoek blijkt dat jongeren verschillende barrières ervaren om te bewegen en sporten. VMBO-leerlingen noemen de kosten als grootste belemmering. Leerlingen op HAVO/VWO geven aan dat ze te veel andere verplichtingen hebben. Daarbij ondervinden de meeste jongeren weinig support vanuit hun omgeving. Bij het doen van deze constateringen werd de organisatie ShowYourSkills geboren. 

Wat doet ShowYourSkills 

Elke sporter dient te worden uitgedaagd. Vroeger speelde je op het pleintje en wilde je beter worden en niet voor je vriendjes onder doen. Het buitenspelen behoort helaas veelal tot het verleden. Daar moet verandering in komen, dacht ShowYourSkills. Tegenwoordig is de technologie (telefoon en iPad) niet meer weg te denken, ook niet bij onze kids. Door middel van gamificatie brengt ShowYourSkills deze twee werelden bij elkaar. Hun ‘challenge app’ zorgt ervoor dat elke speler uitgedaagd wordt om zijn/haar oefeningen uit te voeren en keer op keer te herhalen. Door middel van ranking en badges is het leuk voor de sportende kinderen om het beste uit henzelf te halen. De app bevat vele modules en ranglijsten.  

Hun (én onze) missie 

Met ruim 700 challenges van makkelijk tot moeilijk, stimuleren zij de jeugd –via sportorganisaties– om meer te gaan bewegen én stellen zij iedereen in staat om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Door het bieden van dit platform, is ShowYourSkills de oplossing voor partners die ontwikkeling én beweging als ‘key doelstelling’ hebben. Barrières doorbreken, kansen creëren en ieder kind in staat stellen om de sport uit te oefenen die ze willen. “Kinderen stimuleren om ouderwets naar buiten te gaan en om meer in beweging te komen, daar kun je volgens ons niet vroeg genoeg mee beginnen", aldus ShowYourSkills 

Laat zien wat je kunt  

Kinderen zijn leergierig en pikken nieuwe dingen snel op. Door het bewegen te combineren met een challenge-app worden ze uitgedaagd op sportief gebied het beste uit hen zelf te halen en dat te laten zien waar ze goed in zijn. Uiteraard staat plezier voorop. De maatschappelijke raakvlakken die we zien tussen A-Z Barbecue Service en ShowYourSkills hebben ons als bedrijf  doen besluiten om partner van hen te worden, omdat zij veel ingangen hebben middels amateurverenigingen die middels verschillende BVO's (betaald voetbal organisaties) bij hen zijn aangesloten. Zo is de huidige samenwerking met ShowYourSkills en A-Z Barbecue Service tot stand gekomen. Samen kunnen wij, door sport en sociale ontmoetingen (in de vorm van een barbecue ) te combineren, kinderen stimuleren tot samen bewegen oftewel: Better Together!