Disclaimer BARBECUE.NL

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
Je kunt barbecue.nl bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie nodig hebben om met jou te corresponderen dan wel een reservering te plaatsen. Wij streven ernaar jou dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Aansprakelijkheid
De website barbecue.nl is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten; barbecue.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op barbecue.nl kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Alle rechten voorbehouden
Alle inhoud (teksten, foto’s, regelingen en andere zaken) op deze website van barbecue.nl zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt bij toestemming van barbecue.nl. Zonder toestemming is het verboden om de inhoud te gebruiken voor eigen doeleinden.